(รหัสสินค้า : 066004) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 25 W

(รหัสสินค้า : 066004) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 25 W

755 บาท

(KSPN-066-01-103) (01-ELCO)
Model : NET4U25NNN202
1300/1550 RPM (N 25-40/481)
25W (out) / 95W (in) 0.68A
มอเตอร์ หนา 11 cm ขนาด 8×8 cm

755 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-01-103) (01-ELCO)
Model : NET4U25NNN202
1300/1550 RPM (N 25-40/481)
25W (out) / 95W (in) 0.68A
มอเตอร์ หนา 11 cm ขนาด 8×8 cm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก