(รหัสสินค้า : 066002) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI ขนาด 10 W (สีทอง)

(รหัสสินค้า : 066002) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI ขนาด 10 W (สีทอง)

425 บาท

(KSPN-066-03-101) (03-YAMABISHI)
Model : AM-009-E
230V/50Hz 1350 RPM

425 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-03-101) (03-YAMABISHI)
Model : AM-009-E
230V/50Hz 1350 RPM

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก