มอเตอร์ แฟนคอยล์ วอลไทป์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ วอลไทป์ DAIKIN

1,785 บาท

(KSPN-103-D1-002) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTE18-MV2S
P/N : 40160166L

1,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-002) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTE18-MV2S
P/N : 40160166L

KSPN