มอเตอร์ แฟนคอยล์ AMENA

มอเตอร์ แฟนคอยล์ AMENA

3,415 บาท

(KSPN-103-A1-164) (A1-AMENA)
รุ่น SK48B-MNVJU-RY

3,415 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-164) (A1-AMENA)
รุ่น SK48B-MNVJU-RY
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก