(รหัสสินค้า : 064017) มอเตอร์ แฟนคอยล์ BPK ขนาด 1/8 HP

(รหัสสินค้า : 064017) มอเตอร์ แฟนคอยล์ BPK ขนาด 1/8 HP

895 บาท

(KSPN-064-05-104) (05-BPK)
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน

895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-05-104) (05-BPK)
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก