มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

7,775 บาท

(KSPN-103-C3-173) (C3-CARRIER)
P/N : BRLN 1620-301-894
Model : FB2-3/4TB4-VN
(แกน 15 mm)

7,775 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-173) (C3-CARRIER)
P/N : BRLN 1620-301-894
Model : FB2-3/4TB4-VN
(แกน 15 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก