มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

4,990 บาท

(KSPN-103-C3-021) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH016X3RO
รุ่น 42CH016W3RO
รุ่น 42CH014W4LO
P/N : 1608-103-655 (แกนเพลา 4 หุน)(12.7 mm)
Model : FB2-1/3TB4-VN6P (4หุน) ขนาด 1/3 HP

4,990 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-021) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH016X3RO
รุ่น 42CH016W3RO
รุ่น 42CH014W4LO
P/N : 1608-103-655 (แกนเพลา 4 หุน)(12.7 mm)
Model : FB2-1/3TB4-VN6P (4หุน) ขนาด 1/3 HP

KSPN