มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,958 บาท

(KSPN-103-C3-209) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE004
รุ่น 42VFE004X210
P/N : 1620-005-449
(MOTOR2B11644T)

2,958 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-209) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE004
รุ่น 42VFE004X210
P/N : 1620-005-449
(MOTOR2B11644T)

KSPN