มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

4,225 บาท

(KSPN-103-C3-221) (C3-CARRIER)
รุ่น 40QD120X110
รุ่น 40QD120 รุ่น 40QD120CW
Model : B1-1/6M
P/N : BRLN-1605-100-433

4,225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-221) (C3-CARRIER)
รุ่น 40QD120X110
รุ่น 40QD120 รุ่น 40QD120CW
Model : B1-1/6M
P/N : BRLN-1605-100-433

KSPN