มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,995 บาท

(KSPN-103-C3-225) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VD0041, รุ่น 42VDT006W-10RNAD
P/N : 1602-100-162 (แกนเพลา 4 หุน)
Model : S2-1/20-21 ขนาด 1/20 HP

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-225) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VD0041, รุ่น 42VDT006W-10RNAD
P/N : 1602-100-162 (แกนเพลา 4 หุน)
Model : S2-1/20-21 ขนาด 1/20 HP

KSPN