มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

5,565 บาท

(KSPN-103-C3-227) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE010X010
รุ่น 42VFE012X010
รุ่น 42VFT012X
P/N : 1620-005-509

5,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-227) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFE010X010
รุ่น 42VFE012X010
รุ่น 42VFT012X
P/N : 1620-005-509

KSPN