มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

5,120 บาท

(KSPN-103-C3-271) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT040X-11-RAD
P/N : 03-0111-1300220

5,120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-271) (C3-CARRIER)
รุ่น 40KMT040X-11-RAD
P/N : 03-0111-1300220

KSPN