มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,095 บาท

(KSPN-103-C3-274) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CB004RHW2
P/N : 422X008-PM
Model : PM 412087-MT 1/20 HP
(แกนเพลา 4 หุน)

2,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-274) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CB004RHW2
P/N : 422X008-PM
Model : PM 412087-MT 1/20 HP
(แกนเพลา 4 หุน)

KSPN