มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,670 บาท

(KSPN-103-C3-350) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HAE030X-10
P/N : CARR-03-0110-1800012A (ด้านซ้าย)

2,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-350) (C3-CARRIER)
รุ่น 42HAE030X-10
P/N : CARR-03-0110-1800012A (ด้านซ้าย)

KSPN