มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,510 บาท

(KSPN-103-C3-081) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CB008-RH-DX
Model : MTC115CB060
ขนาด 1/15 HP
P/N : 422X0006
(P/N เดิม : M411574)

2,510 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-081) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CB008-RH-DX
Model : MTC115CB060
ขนาด 1/15 HP
P/N : 422X0006
(P/N เดิม : M411574)

KSPN