มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

5,995 บาท

(KSPN-103-C3-405) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH016BX3RO  รุ่น 42CH016BW3RO
Model : FB2-1/2TB4-VN
P/N : 1620-301-893

5,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-405) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH016BX3RO  รุ่น 42CH016BW3RO
Model : FB2-1/2TB4-VN
P/N : 1620-301-893
KSPN

หน่วย

ลูก