มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,670 บาท

(KSPN-103-C3-411) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFS020W-10RN
P/N : 1520-307-484

2,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-411) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFS020W-10RN
P/N : 1520-307-484

KSPN