มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,745 บาท

(KSPN-103-C3-413) (C3-CARRIER)
รุ่น 42FDE004-R1
P/N 03-0110-1900034

2,745 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-413) (C3-CARRIER)
รุ่น 42FDE004-R1
P/N 03-0110-1900034

KSPN