มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

3,895 บาท

(KSPN-103-C3-098) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFT020X10
P/N : BRLN-1639-006-301

3,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-098) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VFT020X10
P/N : BRLN-1639-006-301

KSPN