มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

3,675 บาท

(KSPN-103-C3-547) (C3-CARRIER)
รุ่น 40VCT048W-10FR
P/N : BRLN-1620-105-760

3,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-547) (C3-CARRIER)
รุ่น 40VCT048W-10FR
P/N : BRLN-1620-105-760
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก