มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

5,675 บาท

(KSPN-103-C3-549) (C3-CARRIER)
รุ่น 40LAU012X-10
P/N : 421X0035

5,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-549) (C3-CARRIER)
รุ่น 40LAU012X-10
P/N : 421X0035
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก