มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

3,755 บาท

(KSPN-103-C3-574) (C3-CARRIER)
รุ่น 42JB006-DX
P/N : BRLN-1601-100-007

3,755 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-574) (C3-CARRIER)
รุ่น 42JB006-DX
P/N : BRLN-1601-100-007
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก