มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

5,995 บาท

(KSPN-103-C3-592) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH016LX3RO
P/N : BRLN-1627-013-604

5,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-592) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH016LX3RO
P/N : BRLN-1627-013-604
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก