มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

2,510 บาท

(KSPN-103-C3-598) (C3-CARRIER)
รุ่น 42LC001100
P/N : CARR-003306-PM

2,510 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-598) (C3-CARRIER)
รุ่น 42LC001100
P/N : CARR-003306-PM
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก