มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

5,645 บาท

(KSPN-103-C3-625) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH010BW4RP
P/N : BRLN-1624-103-611
(แกนเพลา 4 หุน)

5,645 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-625) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CH010BW4RP
P/N : BRLN-1624-103-611
(แกนเพลา 4 หุน)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก