มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

3,395 บาท

(KSPN-103-C3-691) (C3-CARRIER)
รุ่น 42FAT020X-11-N
P/N : 03-0110-1700082 (ด้านขวา)
(แอร์รุ่นนี้มีมอเตอร์แฟนคอยล์ 2 พาร์ท
ใช้แทนกันไม่ได้)

3,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-691) (C3-CARRIER)
รุ่น 42FAT020X-11-N
P/N : 03-0110-1700082 (ด้านขวา)
(แอร์รุ่นนี้มีมอเตอร์แฟนคอยล์ 2 พาร์ท
ใช้แทนกันไม่ได้)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก