มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

3,995 บาท

(KSPN-103-C3-726) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TGF0601CP
P/N : 43T21470

3,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-726) (C3-CARRIER)
รุ่น 42TGF0601CP
P/N : 43T21470
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก