มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

2,170 บาท

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น F3-1/15TAH-VN
ขนาด 1/15 HP

2,170 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น F3-1/15TAH-VN
ขนาด 1/15 HP

KSPN