มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

2,655 บาท

(KSPN-103-C3-059) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CNX060
Model : F2-1/15 TBT ขนาด 1/15 HP

2,655 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-059) (C3-CARRIER)
รุ่น 42CNX060
Model : F2-1/15 TBT ขนาด 1/15 HP

KSPN