มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

4,565 บาท

(KSPN-103-C3-143) (C3-CARRIER)
รุ่น 40LB004 รุ่น 40RS006-SRHMD
P/N : 421X0004
Model : PM330403-MT3/4HP
(P/N เดิม : MTC304LB040)

4,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-143) (C3-CARRIER)
รุ่น 40LB004 รุ่น 40RS006-SRHMD
P/N : 421X0004
Model : PM330403-MT3/4HP
(P/N เดิม : MTC304LB040)

KSPN