มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

3,920 บาท

(KSPN-103-C3-334) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VE008
P/N : 1618-103-683
Model : F3-1/9TA4-VN (BL line) ขนาด 1/9 HP

3,920 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-334) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VE008
P/N : 1618-103-683
Model : F3-1/9TA4-VN (BL line) ขนาด 1/9 HP

KSPN