มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

3,640 บาท

(KSPN-103-C3-374) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VDT010W
P/N : BRLN-1616-101-372
(แบบ 3 โบล์ว แบบแกนยาว)
Model : F2-1/8TA-VN-GN (BL line) ขนาด 1/8 HP
(แอร์รุ่นนี้ มีมอเตอร์ 2 แบบ)
(แบบแกนยาว 3 โบล์ว / แบบแกนสั้น 2 โบล์ว)

3,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-374) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VDT010W
P/N : BRLN-1616-101-372
(แบบ 3 โบล์ว แบบแกนยาว)
Model : F2-1/8TA-VN-GN (BL line) ขนาด 1/8 HP
(แอร์รุ่นนี้ มีมอเตอร์ 2 แบบ)
(แบบแกนยาว 3 โบล์ว / แบบแกนสั้น 2 โบล์ว)

KSPN