มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

3,040 บาท

(KSPN-103-C3-017) (C3-CARRIER)
รุ่น 42JB020CWRH
Model : PM411508 ขนาด 1/15 HP
Model : F2-1/15 TB-VN (BL line) ขนาด 1/15 HP
P/N : 1601-100-009
(P/N เดิม : 42LC001-101)

3,040 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-017) (C3-CARRIER)
รุ่น 42JB020CWRH
Model : PM411508 ขนาด 1/15 HP
Model : F2-1/15 TB-VN (BL line) ขนาด 1/15 HP
P/N : 1601-100-009
(P/N เดิม : 42LC001-101)

KSPN