มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

2,865 บาท

(KSPN-103-C3-026) (C3-CARRIER)
P/N : 42JPA 001-202
Model : S3-1/15-LC ขนาด 1/15 HP

2,865 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-026) (C3-CARRIER)
P/N : 42JPA 001-202
Model : S3-1/15-LC ขนาด 1/15 HP

KSPN