มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

3,175 บาท

(KSPN-103-C3-027) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VD08
รุ่น 42JB014 รุ่น 42JB016 รุ่น 42JB020
P/N : BRLN-1601-100-010
Model : F2-1/10 TB-VN ขนาด 1/10 HP
(MOTOR42JB016 F2 1/10T)

3,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-027) (C3-CARRIER)
รุ่น 42VD08
รุ่น 42JB014 รุ่น 42JB016 รุ่น 42JB020
P/N : BRLN-1601-100-010
Model : F2-1/10 TB-VN ขนาด 1/10 HP
(MOTOR42JB016 F2 1/10T)

KSPN