มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CARRIER

4,795 บาท

(KSPN-103-C3-011) (C3-CARRIER)
P/N : 1624-013-596
Model : FB2-1/2-TB4-VN ขนาด 1/2 HP
(แกนเพลา 4 หุน)

4,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-011) (C3-CARRIER)
P/N : 1624-013-596
Model : FB2-1/2-TB4-VN ขนาด 1/2 HP
(แกนเพลา 4 หุน)

KSPN