มอเตอร์ แฟนคอยล์ CENTRAL AIR

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CENTRAL AIR

1,820 บาท

(KSPN-103-C1-375) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFW-IFE13

1,820 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-375) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFW-IFE13

 

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

หน่วย