มอเตอร์ แฟนคอยล์ CENTRAL AIR

มอเตอร์ แฟนคอยล์ CENTRAL AIR

2,095 บาท

(KSPN-103-C1-386) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-32EFN18-2

2,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-386) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-32EFN18-2
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก