มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

1,975 บาท

(KSPN-103-D1-096) (D1-DAIKIN)
รุ่น FH18NUV2S
รุ่น FH13NUV2S
P/N : 1718474L

1,975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-096) (D1-DAIKIN)
รุ่น FH18NUV2S
รุ่น FH13NUV2S
P/N : 1718474L

KSPN