มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

1,820 บาท

(KSPN-103-D1-098) (D1-DAIKIN)
รุ่น FH36NUV2S
รุ่น FH36PUV2S
P/N : 1702099 (L)

1,820 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-098) (D1-DAIKIN)
รุ่น FH36NUV2S
รุ่น FH36PUV2S
P/N : 1702099 (L)

KSPN