มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

4,135 บาท

(KSPN-103-D1-125) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFU60EV1W
P/N : 518-0304-008

4,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-125) (D1-DAIKIN)
รุ่น AFU60EV1W
P/N : 518-0304-008

KSPN