มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

2,590 บาท

(KSPN-103-D1-126) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHNQ42MV2S  รุ่น FHNQ48MV2S
รุ่น FH48NUV2S  รุ่น FHNQ30MV2S
P/N : 4018926L / 4018926

2,590 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-126) (D1-DAIKIN)
รุ่น FHNQ42MV2S  รุ่น FHNQ48MV2S
รุ่น FH48NUV2S  รุ่น FHNQ30MV2S
P/N : 4018926L / 4018926
KSPN

หน่วย

ลูก