มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

3,195 บาท

(KSPN-103-D1-129) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDBT24NUV2S
รุ่น FDBT30NUV2S
P/N : FM53WS

3,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-129) (D1-DAIKIN)
รุ่น FDBT24NUV2S
รุ่น FDBT30NUV2S
P/N : FM53WS
KSPN

หน่วย

ลูก