มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

1,785 บาท

(KSPN-103-D1-131) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKM18NV2S
P/N : 4009358L

1,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-131) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKM18NV2S
P/N : 4009358L

KSPN