มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

1,785 บาท

(KSPN-103-D1-341) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKE12BVMS
P/N : 4016279

1,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-341) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTKE12BVMS
P/N : 4016279
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก