มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

1,845 บาท

(KSPN-103-D1-067) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTE12-JV2S
P/N : 16025172

1,845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-067) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTE12-JV2S
P/N : 16025172

KSPN