มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

มอเตอร์ แฟนคอยล์ DAIKIN

1,785 บาท

(KSPN-103-D1-084) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTM13NV2S  รุ่น FTE09NV2S
รุ่น FTE12NV2S  รุ่น AT09KV2S
P/N : 4016275
(P/N เดิม : 1602517L)

1,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-084) (D1-DAIKIN)
รุ่น FTM13NV2S  รุ่น FTE09NV2S
รุ่น FTE12NV2S  รุ่น AT09KV2S
P/N : 4016275
(P/N เดิม : 1602517L)
KSPN

หน่วย

ลูก