มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/15 HP

มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/15 HP

1,365 บาท

(KSPN-064-01-102) (01-FASCO)
Model : S2-1/15-B
1250 / 1050 / 850 RPM
0.64A CAP 2.5UF/400VAC
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตั้ง/แขวน

1,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-01-102) (01-FASCO)
Model : S2-1/15-B
1250 / 1050 / 850 RPM
0.64A CAP 2.5UF/400VAC
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตั้ง/แขวน

KSPN