มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/4 HP

มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/4 HP

2,295 บาท

(KSPN-064-01-106) (01-FASCO)
Model : S2-1/4-C
Model : 8557KVS-A11S
900 / 850 / 750 RPM
1.8A CAP 5UF/400VAC
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตั้ง/แขวน

2,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-01-106) (01-FASCO)
Model : S2-1/4-C
Model : 8557KVS-A11S
900 / 850 / 750 RPM
1.8A CAP 5UF/400VAC
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตั้ง/แขวน

KSPN