มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO (TC) ขนาด 1/20 HP

มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO (TC) ขนาด 1/20 HP

925 บาท

(KSPN-064-02-101) (02-FASCO (TC))
Model : M212022 (M212001)(CH)
1120 RPM มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน

925 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-02-101) (02-FASCO (TC))
Model : M212022 (M212001)(CH)
1120 RPM มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน

KSPN

หน่วย

ลูก